Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Har du fler frågor? Kontakta oss