När får jag min bonus och hur länge är den giltig?

Själva bonusen har inget sista giltighetsdatum, utan så länge du har minst 2500 bonusberättigade poäng på ditt medlemskap kan du använda en bonus på 50 kronor.

Dina bonusberättigade poäng innebär 1 krona = 1 poäng och intjänas alltså vid själva inköpet och från detta är poängen sedan giltiga i två år.

Exempel:

Du börjar alltid på 0 bonuspoäng när du skapar ditt medlemskap hos oss. Du är medlem en tid och har handlat för 3000 kronor och kan därmed använda en bonus på 50 kronor nästa gång.

När du sen använder din bonus på 50 kronor vid ditt kommande köp, försvinner 2500 bonuspoäng från ditt medlemskap och du behöver därefter tjäna in 2000 bonuspoäng på nytt för att nå 2500 bonuspoäng som ger en ny bonus på 50 kronor.

Har du fler frågor? Kontakta oss