Jag hann inte hämta ut mitt paket, vad händer nu?

Paket som inte hämtas ut eller hemleveranser som inte bokas för någon utkörning, går tillbaka outlöst mot en returavgiftskostnad vilket regleras i samband med din återbetalning.

Du kan läsa mer om kostnaderna i samband med outlösta paket här.

Har du fler frågor? Kontakta oss