Hur länge är mitt presentkort giltigt?

Ditt presentkort är giltigt två år från det datum det utfärdades. Utfärdandedatum ska framgå på presentkortets förpackning.

Har du fler frågor? Kontakta oss